Jognyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a www.gyermekkucko.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szolgáltató nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért.

1. Személyes adatok

Az adatvédelemmel kapcsolatban kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi Szabályzatot.

2. Tartalom

A www.gyermekkucko.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) különféle anyagokat, például képeket, fotókat, grafikákat, logókat, videókat, filmeket, hangfájlokat tartalmaz (a továbbiakban „anyag”). Minden anyag a Nagy Ágnes  tulajdona, és a szerzői jog, a védjegyjog, valamint a formatervezési mintaoltalmi jog védelme alatt áll. A tartalom bármilyen felhasználásához előzetes, írásos engedélye szükséges. Ugyanez érvényes az anyag mindennemű módosítására, különösen a fordításra és a feldolgozás bármilyen egyéb formájára és az anyag bármilyen formában történő terjesztésére.

Az anyagok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál önkéntes műnyilvántartásba vették 005609, 005611, 006238 és 006239 számok alatt.

Továbbá figuráim a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Védjegytörvény) alapján védjegyoltalom alatt állnak és azokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 222663, 222665 és 222046 számok alatt védjegyként lajstromozta. A védjegyek elérhetőek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közhiteles online nyilvántartásában.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy az Védjegytörvény 27. § (2) - hasonlóan a szerzői jogsértéshez- az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a védjegybitorlás esetén érvényesíthető igények tekintetében:

"(2) A védjegyjogosult a bitorlóval szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését."

3. A felelősség kizárása

A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A Top Showroom Kft. (székhely: 
4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54;
Adószám: 25527382-1-15;
Cégjegyzék szám: 15-09-08341) (továbbiakban: szolgáltató)  nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat.

A szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik félnek okozott esetleges károkért.

A fentiek nem érintik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért. A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az orvosi vagy egyéb szakvéleményt.

4. Jogi következmények

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az anyag jogosulatlan használat és jogszabálysértés esetén jogi lépéseket tegyen, különös tekintettel a védjegyjogra, a formatervezési mintaoltalmi jogra, a szerzői jogra és minden más szellemi tulajdonjogra, essenek ezek akár a polgári jog, akár a büntetőjog hatálya alá.

A technikai feltételek és jogi előírások változásainak következtében az érvényben lévő felhasználási feltételeket időről időre módosítanunk, ill. aktualizálnunk kell.