Adatvédelmi tájékoztató

Üdvözöljük, ez a gyermekkucko.hu honlap adatkezelési tájékoztatója. Kérjük, mielőtt regisztrálna a honlapon, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót, amelyből megtudhatja azt, hogyan is kezeljük az Ön személyes adatait, illetve milyen módon is teljesítjük adatvédelmi jogi kötelezettségeinket.

A Top Showroom Kft. (székhely: 
4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54;
Adószám: 25527382-1-15;
Cégjegyzék szám: 15-09-083411; email: info@gyermekkucko.hu) társaságnak (továbbiakban: szolgáltató) számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A szolgáltató elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A honlapon lévő adatkezeléseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze, de kérjük olvassa el a teljes tájékoztatót:

A.     A gyermekkucko.hu oldalon üzemeltetett webáruházzal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

gyermekkucko.hu oldalon üzemeltetett webáruház nyújtott szolgáltatások biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím, születési idő, telefonszám, adószám,

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törlésig

Adatkezelő:   

Top Showroom Kft. (székhely: 
4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54;
Adószám: 25527382-1-15;
Cégjegyzék szám: 15-09-083411)

Adatfeldolgozók:

Nagy Ágnes

Adatfeldolgozás célja: Honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

KLIXEL TRADE Marketing és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 12. 6. em. 3.; Adószám: 23789654-2-41.; Cégjegyzékszám: 01-09-978002)

Adatfeldolgozás célja: A honlapon történő mentések elvégzése, annak fejlesztése és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Delivery Solutions Kft. (Adószám: 28730978241; Cégjegyzékszám: 01 09 371417)
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép. Telefonszám: 36 1 374 3890

Adatfeldolgozás célja: webáruházban rendelt termékek kézbesítése

Tárhely.EU. Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-909968; Adószám: 14571332-2-42)

Adatfeldolgozás célja: honlappal kapcsolatos tárhely biztosítás

B. Gyermekkuckó hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A Gyermekkuckóval kapcsolatos információk és promóciókról való tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

vezeték- és keresztnév, email cím

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig.

Adatkezelő:   

Top Showroom Kft. (székhely: 
4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54;
Adószám: 25527382-1-15;
Cégjegyzék szám: 15-09-083411)

Adatfeldolgozók:

Nagy Ágnes

Adatfeldolgozás célja: Honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

KLIXEL TRADE Marketing és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 12. 6. em. 3.; Adószám: 23789654-2-41.; Cégjegyzékszám: 01-09-978002)

Adatfeldolgozás célja: A honlapon történő mentések elvégzése, annak fejlesztése és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-133572/2017

C.  Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

gyermekkucko.hu oldalon üzemeltetett végrehajtott bankkártyás vásárlások nyomon-követése

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett kérésére történő törlésig

Adatkezelő:   

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)

Adatfeldolgozók:

Nagy Ágnes

Adatfeldolgozás célja: Honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

KLIXEL TRADE Marketing és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1138 Budapest, Úszódaru utca 12. 6. em. 3.; Adószám: 23789654-2-41.; Cégjegyzékszám: 01-09-978002)

Adatfeldolgozás célja: A honlapon történő mentések elvégzése, annak fejlesztése és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Delivery Solutions Kft. (Adószám: 28730978241; Cégjegyzékszám: 01 09 371417)
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép. Telefonszám: 36 1 374 3890

Adatfeldolgozás célja: webáruházban rendelt termékek kézbesítése

Tárhely.EU. Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-909968; Adószám: 14571332-2-42)

Adatfeldolgozás célja: honlappal kapcsolatos tárhely biztosítás

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Adatfeldolgozás célja: bankkártyás vásárlások nyomon követése

Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató ezúton tájékoztatja a www.gyermekkucko.hu portál látogatóit és felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szolgáltató honlapját (www.gyermekkucko.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogathatja és személyes jellegű információ megadása nélkül is megismerkedhet a szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival.

Fogalommeghatározások

  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az adatkezeléshez, továbbításhoz való hozzájárulás önkéntes. Hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja. Adatait a szolgáltató. kezeli, és adja át hozzájárulása alapján az adatfeldolgozóknak. A megadott személyes adatait az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítése céljából, az ehhez szükséges mértékben, és a hozzájárulásban megadott ideig kezeljük.

Amennyiben felhasználói fiókot kíván készíteni az adatvédelmi szabályzat elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg a regisztráció során:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy szolgáltató a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint a felhasználói fiók létrehozása és szolgáltatások igénybevétele céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

A Hírlevélre történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott összeállítást készítsünk Önnek Hírlevélben a hírekből, ajánlatokból és más információkból és megküldjük Önnek.

Amennyiben szeretne, Hírlevelet kapni, kérjük a jelen pontban foglalt tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását a Hírlevélre való regisztráció során az alábbi mintanyilatkozat check box bejelölésével tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy a szolgáltató a megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint a Hírlevél (direkt marketing megkeresések) küldése céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

A szolgáltató mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a szolgáltató részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat.

A szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kérelmére a szolgáltató tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A szolgáltató a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Jogainak megsértése esetén bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-kat használ az ismétlődő felhasználók azonosítására, de a cookie-ban nem tárol személyes információt - például nevet vagy e-mail címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének merevlemezén tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.Az általános közhiedelemmel ellentétben a cookie-k nem használhatók fel kémkedésre vagy illetéktelen információszerzésre, hiszen a webszerverek csakis azokat az adatokat olvashatják fel a cookie-ból, amiket ők maguk írtak bele (tehát már eleve rendelkeztek vele, mert pl. a felhasználó megadta nekik, vagy mert nem is a felhasználóra vonatkozó adatról van szó). Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a böngészőprogram üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor, vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha nem engedélyezi a cookie-kat böngészőjében, a weboldal akkor is teljes funkcionalitású marad.

Cookie neve

Cookie azonosítója

Cookie Szolgáltató

Cookie által kezelt adatok

Cookie élettartama

Google Analytics

UA-110383108-1

Google Inc.

azonosítószám, dátum, időpont

2 év

Google AdWords

721-210-6517

Google Inc.

azonosítószám, dátum, időpont

1 év

Facebook Pixel

Facebook Inc.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

  • postacím: 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 54.
  • e-mail cím: info@gyermekkucko.hu

Bankkártyás vásárlással a felhasználó nyilathozik, hogy:


Elfogadom, hogy a Top Showroom Kft. (4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54) által a www.gyermekkucko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.